نویسنده = مهرداد عضو امینیان
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی تاثیر دما و زمان بر میزان برگشت فنری در فرآیند خمکاری لوله

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-58

محمدحسین تهرانی؛ مهرداد عضو امینیان


2. بررسی اثر قطر نازل و فشار آب بر کیفیت برش فولاد CK45 در فرآیند جت آب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-28

یونس انامرادی؛ مهرداد عضو امینیان


3. شبیه سازی تاثیر لقی بین سنبه و ماتریس بر حد نسبت کشش در فرآیند کشش عمیق فولاد زنگ نزن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 23-27

علی فتحی جوکندان؛ مهرداد عضو امینیان