نویسنده = علی حیدری
تعداد مقالات: 16
1. مروری بر اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات در محیط های متخلخل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-36

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


2. مروری بر پدیده تشعشع در محیطهای گازی از دیدگاه انتقال حرارت و مکانیک کوانتوم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 14-22

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


3. مروری بر پدیده نفوذدر مکانیک سیالات و حالات مختلف انتقال ملکولی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 28-35

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


4. بررسی روش‌های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت‌های مختلف ماده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-13

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


6. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هواگرمکن های خورشیدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-19

علی حیدری؛ میکاییل فراتی


7. تحلیل تجربی سرمایش تبخیری مستقیم در یک کانال استوانه ای دوار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 40-48

علی حیدری؛ وحید صحافی


10. بررسی اثر جریان های نوسانی بر آئرودینامیک جفت ایرفویل پشت سر هم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 24-29

علی حیدری؛ یزدان پیرحیاتی


12. تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی مرکب نانوسیالات مختلف درون فضای حلقوی هم مرکز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-36

سعید عمادالدین؛ احد عابدینی؛ علی حیدری


13. توسعه کلکتور هوای خورشیدی برای کاربرد در خشک سازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 25-32

محمد مهدی ابن علی؛ علی حیدری