نویسنده = سیف الله سعدالدین
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات در محیط های متخلخل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-36

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


2. مروری بر پدیده تشعشع در محیطهای گازی از دیدگاه انتقال حرارت و مکانیک کوانتوم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 14-22

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


3. مروری بر پدیده نفوذدر مکانیک سیالات و حالات مختلف انتقال ملکولی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 28-35

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


4. بررسی روش‌های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت‌های مختلف ماده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-13

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین