نویسنده = احسان جمشیدی
تعداد مقالات: 13
2. تشخیص انکیلوز بودن دندان با استفاده از فرکانس طبیعی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-12

زاوش امینی؛ احسان جمشیدی؛ فائزه اسلامی پور


3. تشخیص آسیب در خطوط انتقال گاز بر اساس تغییرات فرکانس طبیعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-13

علی اصغر بینائیان؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان


4. مطالعه مقایسه‌ای توابع هدف معمول برپایه پارامترهای مودال در شناسایی آسیب سازه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 32-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


5. اثر محل و شدت ترک بر پارامترهای مودال تیر یکسر‌گیردار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-36

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


6. مروری بر روش های شناسایی آسیب بر اساس پارامترهای مودال

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


7. بررسی اثر نوع تابع هدف جهت تشخیص آسیب در تیر یکسر گیردار به کمک روش بهینه سازی چند هدفه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 26-31

جواد خیرالدین؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان


8. عیب یابی سر سیلندر خودرو با استفاده از امواج مکانیکی و هوش مصنوعی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 33-39

مجتبی دوست محمدی؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی


9. تاثیر عیوب ریخته گری بر پارامترهای مودال بلوک سیلندر خودرو

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-36

امیر حسین عموزاده؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی


11. مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 7-12

علی جودکی؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی


13. اصلاح مدل اجزاء محدود به روش تابع پاسخ (RFM)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 39-46

محمدرضا آشوری؛ حمید دائیان؛ احسان جمشیدی