نویسنده = محمد جواد رضوانی
تعداد مقالات: 7
1. شبیه سازی عددی جذب انرژی ضربه گیرهای دولوله ای استوانه ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-20

محمدرضا رضائی آباده؛ محمد جواد رضوانی


3. بررسی ضربه پذیری لوله های مخروط شیاردار تحت بارگذاری دینامیکی به عنوان جاذب انرژی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-54

نیما اسدی ده میراحمدی؛ محمدجواد رضوانی


7. بررسی جذب انرژی در ضربه‌گیرهای استوانه‌ای شیاردار با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 21-29

شیما شهروی؛ محمد جواد رضوانی؛ علی جهان